ביטוח חובה לרכב

מהו ביטוח חובה?

שמו של ביטוח החובה אינו משאיר מקום לספק: כל בעל רכב מנועי בישראל חייב לבטח את רכבו בביטוח הזה. וזאת על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
הביטוח אינו נועד לבטח רכוש אשר נפגע בתאונה. לשם כך מיועד הביטוח המקיף. ביטוח החובה לרכב מיועד לבטח בני אדם בלבד: הנהג, הנוסעים, והולכי הרגל, אשר רשאים לתבוע פיצויים בגלל נזקי גוף ונפש אשר נגרמו להם בתאונה. הנזקים האפשריים הם רבים: החל מסבל רב וכאבים, דרך הוצאות אישפוז בבתי חולים ובמוסדות שיקומיים, וכלה בהפסדים כספיים בשל היעדרות מעבודה או פגיעה ביכולת עתידית להשתכר.
למרות זאת אין החוק מכסה כל אדם, מאחר שיש כאלה שלא יוכלו לתבוע פיצויים עבור נזקי תאונת דרכים. דוגמאות בולטות הן: אדם שגרם לתאונה בכוונה תחילה, אדם שנהג ללא רישיון נהיגה המתאם לסוג הרכב בו נהג, מי שהשתמש ברכב לביצוע פשע או נהג ברכב גנוב (או ללא רשות בעלי הרכב) – לא יהיה זכאי לפיצויים על פי חוק. לאלה נוסף גם נהג אשר רכבו לא היה מבוטח בביטוח חובה.


חוק נפגעי תאונות דרכים (אשר נכנס לתוקף ב-1976), מגן על נפגעי התאונות, אך גם על הפוגעים. עד שנכנס החוק לתוקף, יכלו נפגעי תאונות הדרכים לתבוע פיצויים גם מהנהג אשר גרם לתאונה, אך מאז שנחקק ניתן לתבוע את חברות הביטוח בלבד.

מהם הסיכונים הנובעים מאחזקת רכב ללא ביטוח חובה?

נלך מהקל אל הכבד. אם נימצא בביקורת משטרתית ללא תעודת ביטוח חובה בתוקף, סביר להניח שנשלם קנס כספי לא קטן וייתכן אף שרישיון הנהיגה שלנו יישלל. במקרים מסוימים אנחנו מסתכנים אף במאסר בפועל.
ומה במקרה של תאונת דרכים אשר בזמן התרחשותה אין הרכב מבוטח כחוק?
אם, חלילה, נהגתם ברכב וגרמתם לתאונה, והרכב אינו מבוטח בביטוח חובה, נזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה מהתאונה יכוסו על ידי קרן ממשלתית הנקראת "קרנית". קרנית הוקמה מכוח חוק הפיצויים והיא נועדה למלא את מקום חברת הביטוח. במקרים כאלו היא זו שמפצה נפגעים בתאונות דרכים שאין להם כתובת אחרת לתביעתם. הדוגמאות הבולטות למקרים כאלה הן:

 • תאונות "פגע וברח" – אין את מי לתבוע.
 • תאונות בהן לנהגים לא היה רישיון נהיגה ברכב בו נהגו, או שהם נהגו בו ללא רשות או בניגוד לתנאים שהוגדרו בפוליסת הביטוח – חברת הביטוח לא אחראית ולא צד בתביעה.
 • תאונות שנגרמו בזמן מרוצי מכוניות – ביטוח החובה אינו כולל שימוש כזה ברכב.
 • תאונות שנגרמו ע"י נהגים שרכבם לא בוטח בביטוח חובה – שוב, אין חברת ביטוח להפנות אליה את התביעה.

הקרן הממשלתית "קרנית" ממומנת בעצם ע"י כלל הנהגים המשלמים ביטוח חובה, כי 5% מהפרמיות שהם משלמים מופרשות למימון הקרן.
אולם, אליה וקוץ בה... קרנית אכן מפצה את הנפגעים, וזה אומר שיש להם גוף מסודר אליו ניתן לפנות והיא תפעל כפי שהייתה עושה חברת ביטוח במקרה שהרכב היה מבוטח בביטוח חובה.  אך קרנית אינה מפצה את הנהג אשר נהג שלא כחוק. לא זאת בלבד אלא שהיא תובעת את הנהגים העבריינים, אלו שלא ביטחו את רכבם בביטוח חובה -  בגין הפיצויים ששילמה לנפגעי התאונה.
כך שאם חלילה ארעה תאונה ברכב בו נהגתם וביטוח החובה לא היה בתוקף, יפלו כל הוצאות הפיצויים לנפגעים עליכם. כמו כן, אם גם אתם נפגעתם בתאונה לא תוכלו לקבל שום פיצוי כספי על כך תשלום הפיצויים הוא לרוב גבוה, ולכן מקרה כזה יכול להוליך כל שכיר ממוצע לפשיטת רגל.
תאונות דרכים גוררות לרוב הוצאות רפואיות גדולות: ביקור בחדר מיון, צילומים, אישפוז, שיקום או שהות במוסד שיקומי – כל אלה לא ימומנו ע"י קופות החולים במקרה של תאונת דרכים. קופות החולים אינן ממנות שום הוצאה שנגרמה מאירוע שהוגדר כתאונת דרכים, גם לא ביקור אצל רופא המשפחה. הוצאות אלה אמורות ליפול על הביטוח, ובהעדרו – על הנהג.
לכך עשויות להתווסף תביעות בגין נזקים נלווים לתאונה: אובדן ימי עבודה, פגיעה ביכולת ההשתכרות של הנפגע – כלומר בכושר העבודה שלו וביכולתו להרוויח כסף למחייתו, נזקים נפשיים, כאבים, סבל – על כל אלה קרנית יכולה לתבוע פיצויים מהנהג אשר לא ביטח את רכבו.  

כיצד מגדיר החוק תאונת דרכים?

כפי שהוזכר לעיל, החוק מחייב כל בעל רכב מנועי לבטח את רכבו בביטוח חובה. תאונת דרכים מוגדרת כ"מאורע שבו נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".  
אולי יש כאלו שיחשבו שניתן להימנע מהצורך לבטח את הרכב כי השימוש בו נדיר, או שהם נוסעים רק בקיבוץ ובמהירות נמוכה.  לכן חשוב להבין כיצד החוק מגדיר תאונת דרכים אשר דורשת את קיומו של ביטוח החובה לרכב.
הגדרת תאונת דרכים היא הגדרה רחבה מאוד מאחר שהשימוש ברכב מנועי כולל נסיעה, אבל גם גרירה, חנייה, ירידה מהרכב, עלייה עליו, וגם טיפול ברכב (בתנאי שאינך מכונאי רכב ועוסק בכך למחייתך).
הגדרה רחבה זו קובעת בעצם שאם חנית על המדרכה בניגוד לחוק, והולך רגל נתקל ברכבך ונפגע – זוהי תאונת דרכים לכל דבר ועניין! למעשה ההגדרה כה רחבה עד כי עצם החזקת רכב שאינו מבוטח בביטוח חובה עלולה לסכן אותך בתביעת פיצויים. אם למשל מישהו ייפצע בזמן שהחלפת גלגל ברכב.

מסיבה זו אפילו אם אתה נוסע לחו"ל ולא נראה כי תשתמש ברכב במשך זמן מה, עדיף לא לבטל או להקפיא את הביטוח לתקופה זו, בגלל ההגדרה הנרחבת של תאונה דרכים. אם מישהו ייפגע מרכבכם בדרך כלשהי ייתכן שתהיה לו עילה לתבוע אתכם וחברת הביטוח תסרב לשלם לו מאחר שכאמור, הביטוח הוקפא.

מה אינו נחשב כתאונת דרכים?

ישנם מספר חריגים:
כמו שהוזכר לעיל, אם אתה עוסק בטיפול ברכב למחייתך, במוסך, במכון שטיפת רכב או בפנצ'ריה, אין הדבר נחשב לשימוש ברכב מנועי ולכן אם תפגע מכך האירוע לא ייחשב כתאונת דרכים. אם אירוע התאונה היה במסגרת פעולות איבה ייחשבו הנפגעים כקורבנות פיגועי טרור. אם נפגע אדם ע"י רכב שחונה כחוק, בחנייה מאושרת, לא ייחשב האירוע כתאונת דרכים.

כמו כן יש לסייג ולהזכיר שההגדרה של תאונת דרכים אינה חלה על אירוע המתרחש בתוך זמן ופעילות העבודה – זה נחשב קודם כל לתאונת עבודה. אדם שנפגע מתאונת דרכים שארעה בזמן שנהג ברכב החברה ובמסגרת העבודה – ימצה קודם כל את זכויותיו במסגרת הביטוח הלאומי.

מה צריך לדעת לפני שרוכשים ביטוח חובה?

ביטוח החובה אינו אחיד, וחברות הביטוח יכולות להחליט על הגבלות לפי רוכש הביטוח ופרמטרים שונים. הדוגמאות הבולטות לכך מפורטות להלן:

 • ניתן להגביל את הביטוח במידה והיו תביעות קודמות – בדומה לביטוחים אחרים, כל תביעה מהביטוח עלולה להעלות את הפרמיה עם חידוש הביטוח.
 • אם נשלל רישיון הרכב מספר פעמים זה יכול להגביל את הביטוח – כי הדבר עלול להצביע על כך שהרכב אינו תקין.
 • היעדר כריות אוויר ברכב – להגנה על הנהג והנוסעים עלול אף הוא להגביל את הביטוח ולהעלות את הפרמיות.
 • זהות הנוהגים ברכב וגם מינם יכולים להגביל את הביטוח, לדוגמא: צעירים ונהגים חדשים.

כל חברת ביטוח יכולה לסרב לבטח אותך בביטוח חובה. זהו מוצר ככל המוצרים, והן אף עושות זאת במקרה שיהיה חשש שיפסידו – כלומר הנתונים אותם הצגת מעלים סיכוי סביר לתביעות רבות.
לצורך כך הוקם "הפול" שהוא המאגר של ביטוח רכב בישראל ועוסק בביטוח סיכונים מיוחדים. שר האוצר הוסמך לקבוע הסדר לביטוח המשתמשים ברכב מנועי, אשר חברות הביטוח מסרבות לבטח אותן. יש תקנות לעניין זה הנקראות תקנות ביטוח רכב מנועי. הן מתייחסות למה שמכונה "ביטוח שיורי" אשר הגדרתו היא: "ביטוח משתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח".

מי מבוטח בביטוח השיורי?

 • המשתמשים ברכב דו גלגלי, קרי -  אופנועים, קטנועים וכו', שחברות הביטוח לא מסכימות להחיל עליהם את דמי הביטוח המקובלים לרכבים מסוג זה.
 • נהגים מסוכנים שהורשעו בעברות תעבורה רבות או קשות או שהיו מעורבים בתאונות רבות ו/או קשות ולכן חברות הביטוח מסרבות אותם לבטח בתעריפים המקובלים.
כל אחד שפונה אל הפול יתקבל – אבל חשוב לציין שהמחירים שגובה הפול גבוהים יותר מהמחירים התחרותיים של חברות הביטוח.

כמה עולה ביטוח חובה לרכב?

קיים פיקוח ממשלתי על מחירי ביטוח רכב חובה, דרך המפקח על הביטוח. למרות זאת אין המחירים זהים. למעשה המפקח על הביטוח מעודד תחרות בין חברות הביטוח לבין עצמן וכן מעודד אפליה לטובה של נהגים טובים.
ישנם פרמטרים שונים הגורמים לשוני בין תעריפי ביטוח החובה. למשל:

 • רכב בעל נפח מנוע קטן יותר ישלם פרמיה גבוהה יותר
 • גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב – ככל שהגיל גבוה יותר הפרמיה יורדת
 • נשים משלמות פרמיה נמוכה יותר
 • נהגים אשר לא היו מעורבים בתאונות דרכים ב-3 השנים שקדמו לתחילת הביטוח ישלמו פרמיה נמוכה מכאלה שהיו מעורבים בתאונות
 • נהג אשר רישיונו נשלל בעבר בשל הרשעות על עברות ישלם פרמיה גבוהה יותר.

משתמע מכך שלמרות, ואולי בשל הפיקוח הממשלתי, כדאי ורצוי מאוד לבדוק ולהשוות מחירים, להתמקח ולמצוא את ההצעה הזולה ביותר לביטוח החובה. בתחום קיימת תחרות בין החברות ואתם יוצאים נשכרים.
ניתן להיכנס לאתר משרד האוצר או לאתר Ucompare להשוואה אובייקטיבית של מחירי ביטוח חובה.

חשוב לזכור שביטוח החובה נכנס לתוקף מרגע ששולמה תעודת הביטוח והוחתמה בחותמת הבנק, אך לא לפני מועד ההתחלה הנקוב בה, ומסתיים בתאריך הסיום הנקוב בה.

אל תחכו, בטחו את רכבכם מיד עם רכישתו. נסיעה טובה ובטוחה!

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש