בדיקות מיגון לרכב

הנזק הגדול ביותר שעלול להיגרם לרכב הוא כמובן אובדנו המוחלט, והכוונה כאן היא לגניבה. חברות הביטוח מתנות את ביטוח הרכב בפני פריצה וגניבה במערכות מיגון שונות ומשונות שיותקנו בו. דרישות מיגון אלה אינן אחידות וזהות בין כל חברות הביטוח, וכמו כן משתנות הדרישות בהתאם לסוג הרכב ולשוויו (ובהתאם לכך הסיכוי שיגנבו/יפרצו אליו).

ננסה לסקור כאן את אמצעי המיגון המקובלים בשוק, לפי רמות המיגון הנדרשות בחברות הביטוח השונות:

מערכת אזעקה

מערכת האזעקה הפשוטה ביותר מופעלת כאשר מנסים לפרוץ את הרכב או כאשר הרכב נחבל. במקרים אלה מופעלת האזעקה אשר אמורה להרתיע את הפורץ ולהבריחו. ניתן להשתיק את האזעקה באמצעות שלט, ע"י בעל הרכב או מי מטעמו. אם האזעקה מחוברת למוקד יקבל בעל הרכב דיווח מהמוקד על ניסיון פריצה, אולם סביר להניח שגנב זריז כבר ינטרל את האזעקה וייעלם מהשטח – ברכב שלכם.

מערכת אזעקה היא אחד מאמצעי המיגון הבסיסיים שדורשות חברות הביטוח עבור כלי רכב בשווי בינוני ויקר..

משבת מנוע – אימובילייזר

ישנם ארבעה סוגים של משבתי מנוע, ואלה הם, כפי שמפרטות אותם חברות הביטוח:

1. משבת מנוע מפוצל במנועי בנזין בעלי מערכת הזרקה.
2. משבת מנוע המחובר לנועל מכסה תא מנוע במנועי בנזין בעלי מאייד
3. משבת מנוע דיזל במנועי דיזל.
4. משבת מנוע מקורי שאושר ע"י המבטח.

אמצעי מיגון זה, שעד לפני שנים מעטות לא ניתן לפריצה, חדל מלהיות אתגר לגנבי הרכב, שמתגברים עליו בקלות יחסית. לכן גם הוא, כשלעצמו, מהווה את הרמה הנמוכה ביותר במיגון.
ברכבים חדשים האימובילייזר מותקן כחלק מהרכב, וברכבים ישנים ניתן להתקין יחידה חיצונית של אימובילייזר.

מפתח חכם

מפתח המכיל צ'יפ אלקטרוני. מפתח אחר פשוט אינו יכול להתניע את הרכב. זוהי רמה אחת של מיגון מעל משבת המנוע, ובדרך כלל ידרשו חברות הביטוח התקנת שניהם.

קודנית

מערכת הקודנית היא לוח מקשים אשר מחובר למשבת המנוע. על מנת להתניע את הרכב יש להקיש קוד מספרי (בדרך כלל 4 עד 6 ספרות). ללא הקשת הרצף המספרי הנכון לא תכנס מערכת הזרקת הדלק לפעולה. הקודנית מצטרפת לפעולת המפתח החכם ולרוב רמת מיגון זו מאושרת ע"י חברות הביטוח למרבית כלי הרכב הסטנדרטיים.

עלוקה

אמצעי מיגון זה נחשב עדיין למילה האחרונה. זהו לוח מקשים אשר שולט על יחידת ניתוקים מרוחקת. העלוקה מנתקת חשמלית את אחת ממערכות ההפעלה או הפעולה של מנוע הרכב ומערכותיו. היא מותקנת בתוך מעטה מתכת במקום נסתר וכאשר היא מופעלת – ניתן להזיז את הרכב רק באמצעות גרירתו.

ברמת מיגון בינונית דורשות חברות הביטוח להתקין את העלוקה, בנוסף לאחת ממערכות המיגון הפשוטות יותר – אזעקה או משבת מנוע.

מערכת איתור

מערכת איתור שניתן לשלוט בה ע"י לוח מקשים היא תנאי לביטוח רכבים יוקרתיים. הדרישה היא שהמערכת תתחבר למוקד מאוייש אשר יכול לנתק את פעילותם של מערכות הרכב באמצעות ה"עלוקה". 
ברמת המיגון הגבוהה ביותר ידרשו חברות הביטוח התקנה של מערכת איתור פעילה בנוסף לעלוקה, שבאמצעותה ישלוט המוקד ברכב ובמערכותיו, וזאת בתוספת למיגון פשוט יותר בצורת אזעקה או משבת מנוע.

הנחות מיגון

חלק מכלי הרכב מגיעים מהיצרן עם אמצעי מיגון. לעיתים איבזור זה עולה על הדרישות של חברות הביטוח בנושא המיגון. במקרה כזה תוכלו לדרוש הנחה בפרמיות. לעיתים ההנחה עולה על מחירי המיגון ובמקרה כזה כדאי אפילו להתקין אותם בעצמכם גם אם לא הגיעו כך מהיצרן.

לעומתן יש חברות ביטוח שמתנות את קבלת תקבולי הביטוח בעת גניבה במיגון הרכב, אך אינן דורשות מיגון כלל. לפיכך אם אינכם יכולים ליהנות מפרמיות נמוכות יותר תמורת המיגון המשוכלל, עדיף שתפנו לחברות ביטוח שאינה כוללת בפוליסה דרישות מיגון.

ספקי מיגון

ישנם מקרים בהם חברות הביטוח מתנות את אישור המיגון בהתקנתו אצל מתקין מטעמן. המפקח על הביטוח נתן את דעתו על כך ולפיכך כיום זה אסור בחוק. על חברת הביטוח לספק רשימה נאותה למבוטחיה ובה מתקיני מיגון לפי פריסה גיאוגרפית נוחה, ובהעדר רשימה כזאת היא צריכה לאשר מיגון שהותקן אצל מתקין לפי בחירת המבוטח.
כדאי מאוד לבדוק את מיגון הרכב אצל מתקין שאמינותו מקובלת על המבוטח על מנת למנוע מצב בו ייפסל המיגון או תידרשו להתקין מיגון יתר בגלל ניגוד אינטרסים.

מנגד, חברות הביטוח מעדיפות שתתקינו או תבדקו את המיגון אצל מתקין מטעמן כדי שיוכלו לדעת שאכן הרכב ממוגן באופן תקין ובאמת נעשה כל מאמץ כדי למנוע גניבת הרכב.

בדיקת המיגון

על מנת להפעיל את הביטוח שולחת חברת הביטוח את המבוטח אל אחד מהמתקינים והבודקים המקובלים עליה, על מנת שימלא טופס בדיקה המעיד על כך שברכב מותקנות המערכות הנדרשות לפי רמת המיגון שנתבקשה. הפעלת הביטוח מותנית במילוי טופס זה, אף כי היו מקרים בהם קבע בית משפט שחברת הביטוח נדרשת לשלם למבוטח את הפיצוי הנדרש בגין גניבת רכבו אם הוכח שהמערכות אכן פעלו – למרות שלא הוגש טופס בדיקה כמוסכם.
אנחנו ממליצים לא להסתכן – להתקין את המערכות הנדרשות, ובכך לנסות להגן על הרכב מגניבה ולהבטיח את הפיצויים במקרה שגנבי הרכב הצליחו שוב...

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש